برچسب: آیا میدانید

آیا میدانید

هر ساله 11 هزار آمریکایی بخاطر استفاده از پوزیشن های عجیب و غریب در هنگام سکس خود را مصدوم میکنند.

Read More

آیا میدانید

افراد با آی کیوی بالا از همه کمتر نژادپرستند.

Read More

آیا میدانید

لوگزامبورگ تنها کشور جهان است که توسط یک دوک اداره میشود.#آیامیدانید

Read More

آیا میدانید

براساس یک نظر سنجی در سال 2011 پنجاه ویک درصد مردم انگلیس خواهان اجرای دوباره حکم اعدام در این کشور بوده اند.#آیامیدانید

Read More

آیا میدانید

از هر 8 آمریکایی، یکی در مک دونالد کار کرده است.#آیامیدانید

Read More

آیا میدانید

از هر 8 آمریکایی، یکی در مک دونالد کار کرده است.#آیامیدانید

Read More

آیا میدانید

از هر 8 آمریکایی، یکی در مک دونالد کار کرده است.#آیامیدانید

Read More

آیا میدانید

از هر 8 آمریکایی، یکی در مک دونالد کار کرده است.#آیامیدانید

Read More

آیا میدانید

از هر 8 آمریکایی، یکی در مک دونالد کار کرده است.#آیامیدانید

Read More

آیا میدانید

بطور میانگین، مدال آوران المپیک 3 سال بیشتر از دیگران عمر میکنند.#آیامیدانید

Read More