نکاتی جهت ارسال فایل و اثر

جهت تسریع رسیدگی به آثار، خواهشمندیم به نکات زیر توجه فرمایید:

 1. حتی المقدور تمامی اطلاعات تکمیل گردد.
 2. اندازه طرح گرافیکی ترانه 860 در 560 پیکسل به بالا
 3. عکس افراد گروه 860 در 560 پیکسل به بالا
 4. عکس گروه 860 در 560 پیکسل به بالا
 5. لطفاً فایل های خورد را بدین ترتیب نامگذاری نمایید:
  فایل لوگو: نام گروه
  فایل عکس گروه: نام گروه

  عکس افراد گروه: نام گروه – نام عضو
  آثار هنری: نام گروه – نام اثر
  طرح آلبوم / اثر: نام گروه – نام اثر

گزارش و یا اثر خود را برای ما ارسال نمایید.

مایل به ارسال . . . خود می باشم.*
آیا اولین بار است که آثار خود را برای ما ارسال می نمایید؟*جهت تسریع روند بررسی آثار، خواهشمند است نکات مندرج را به دقت مطالعه فرمایید.

حداکثر 500 کلمه

لوگو
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز فایل: 10 مگا بایت
png .jpeg .jpg .gif.

عکس گروهعکس گروهی
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز فایل: 10 مگا بایت
png .jpeg .jpg .gif.

تعداد اعضای گروه*

اطلاعات مربوط به اولین عضو

تاریخ تولد
عکس
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز فایل: 10 مگا بایت
png .jpeg .jpg .gif.

اطلاعات مربوط به دومین عضو

تاریخ تولد
عکس
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز فایل: 10 مگا بایت
png .jpeg .jpg .gif.

اطلاعات مربوط به سومین عضو

تاریخ تولد
عکس
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز فایل: 10 مگا بایت
png .jpeg .jpg .gif.

اطلاعات مربوط به چهارمین عضو

تاریخ تولد
عکس
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز فایل: 10 مگا بایت
png .jpeg .jpg .gif.

اطلاعات مربوط به پنجمین عضو

تاریخ تولد
عکس
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز فایل: 10 مگا بایت
png .jpeg .jpg .gif.

اطلاعات مربوط به ششمین عضو

تاریخ تولد
عکس
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز فایل: 10 مگا بایت
png .jpeg .jpg .gif.

اطلاعات مربوط به هفتمین عضو

تاریخ تولد
عکس
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز فایل: 10 مگا بایت
png .jpeg .jpg .gif.

کانال ارتباطی ما با شما

چنانچه بیش از یک اثر ارسال می نمایید، اسامی را با علامت "،" تفکیک فرمایید.

آپلود اثر*نام فایل: نام گروه - نام اثر.mp3
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز فایل: 140 مگا بایت
mp4 .avi .mkv. .mp3

CAPTCHA

لطفاً ایمیلی که برای ثبت نام در سایت استفاده نموده اید را وارد فرمایید.

چنانچه بیش از یک اثر ارسال می نمایید، اسامی را با علامت "،" تفکیک فرمایید.

آپلود اثر*نام فایل: نام گروه - نام اثر.mp3
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز فایل: 140 مگا بایت
mp4 .avi .mkv .mp3

عکس اثر
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز فایل: 10 مگا بایت
png .jpeg .jpg .gif.

CAPTCHA
آپلود فایل*
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 140 MB
jpg, jpeg, png, gif, mp4, avi, mkv

CAPTCHA
لطفا صبر کنید

رادیو توکـــــــــــــــــــا

ابزار کم بینایان