پارلمان آلمان طرح ازدواج همجنس‌گرایان را تصویب کرد

بوندس‌تاگ، پارلمان آلمان روز جمعه ۳۰ ژوئن طرح ازدواج همجنس‌گرایان را تصویب کرد. پس از اظهارنظر آنگلا مرکل صدراعظم آلمان درباره این موضوع، حزب سوسیال دموکرات با همراهی اپوزیسیون این قانون را برای تصویب به مجلس ارائه داد.روز ۳۰ ژوئن ۲۰۱۷ (۹تیر ۱۳۹۶) برای آلمان تبدیل به روزی تاریخی شد. بوندس‌تاگ، پارلمان آلمان در این روز با اکثریت قاطع آرا قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان را تصویب کرد.

از این پس همجنس‌گرایان در آلمان مجازند ازدواجشان را ثبت کرده و سرپرستی کودکان را قانونا قبول کنند.

احزاب سوسیال دموکرات، چپ‌‌ها و سبزها در حالی که اکثریت شکننده‌ای در پارلمان دارند با هماهنگی یکدیگر توانستند این طرح را برای تصویب به بوندس‌تاگ ببرند. پس از گذشت چهارسال از ارائه این طرح و مخالفت با آن از سوی دو حزب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان هفته گذشته اعلام کرد که این پرسشی است که باید با وجدان آزاد به آن پاسخ داد و بدین ترتیب راه را برای تصویب این طرح در بوندس‌تاگ باز کرد. آنگلا مرکل خود در پارلمان به این طرح رای منفی داد.

رئیس فراکسیون اتحاد دو حزب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی، فولکر کاودر که از مخالفان ازدواج همجنس‌گرایان است گفته شک دارد که این قانون منطبق بر قانون اساسی آلمان باشد.

در مقابل رئیس فراکسیون حزب سوسیال دمکرات، توماس اوپرمن گفته برخی مخالفان را که برای ازدواج همجنس‌گرایان باید قانون اساسی تغییر کند رد کرده است. ماده ۶ قانون اساسی آلمان حمایت دولتی از زوج‌ها و خانواده‌ها را تضمین کرده است. به گفته اوپرمن این ماده نشان می‌دهد که نیازی به تغییر قانون اساسی برای ازدواج همجنس‌گرایان نیست.