در طول جنگ جهانی دوم بدليل كمبود جوراب ساق بلند زنان مجبور بودن پای خود را به شكل جوراب نقاشی كنند سال 1940

tarikh