یک سامورایی در حال انجام هاراکیری هاراکیری نوعی خودکشی مذهبی است که به منظور حفظ وفاداری انجام می‌شد. ژاپن -1875

tarikh