آیا میدانید

هر ساله 11 هزار آمریکایی بخاطر استفاده از پوزیشن های عجیب و غریب در هنگام سکس خود را مصدوم میکنند.